Img Img Img
Yönetim Sistemleri konularda aldığım eğitimler ve sektörel deneyimim Küçük Orta ve Büyük işletmelerin farklı ihtiyaçlarına cevap verebilme becerisini kazanmamı sağlamıştır. Bu alandaki bilgi, beceri ve deneyimlerimi kurduğum danışmanlık firması aracılığıyla pratiğe dökme ve değerlendirmekteyim.

Akre Group Danışmanlık; ülkemizde kalite bilincinin yerleşmesine katkı sağlamak, ulusal ve uluslararası kabul görmüş mevzuatlar, kurallar ve standartlar çerçevesinde ülkemiz ekonomisine bilgi üreterek ve bu bilgiyi ölçek ekonomilerine katma değer sağlayacak şekle dönüştürerek hizmetinize sunmaktayız.

Ana başlıkları ile yaptığım danışmanlık faaliyetlerini özetlemeye çalıştım. İletişim Bilgilerimden irtibata geçmenizi rica ediyorum.